Na czym polega rekalkulacja składki

Rekalkulacja składki OC, czyli co, jak i dlaczego?

Zakupująć pojazd z drugiej ręki, nowonabywca może skorzystać z przywileju zachowania ważnej nadal polisy Odpowiedzialności cywilnej zbywcy. To bowiem w teorii znaczy spory rabat cenowy, szczególnie, gdy umowa ważna jest przez dłuższy okres, a dotychczasowy właściciel nie będzie wypowiadał polisy. O tym jednakże czy dołożona do umowy kupna-sprzedaży polisa będzie dla nabywcy miłym prezentem bądź ogromnym kłopotem w rzeczywistości decyduje ubezpieczyciel, jaki do rozdawania prezentów już tak skory nie jest i szczegółowo kalkuluje cenę polisy – obciążając nowego posiadacza rekalkulacją składki. Co zatem jest korzystniejsze – przejęcie umowy ubezpieczeniowej po starym posiadaczu, czy zawiązanie nowej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym?

Zawsze żądaj umowy OC przy zakupie auta
Potwierdzająca ciągłość obowiązkowego zabezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej umowa OC jest nader ważnym dokumentem, również przy transakcji kupna-sprzedaży samochodu. Nabywca musi mieć pełne przekonanie, iż pojazdem ma prawo się poruszać po jezdni, a jeżeli auto nie jest zabezpieczone, iż ma obowiązek w tym samym dniu, w jakim nawiązał umowę kupna, dodatkowo zawrzeć polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Podanie nabywcy potwierdzenia posiadania obowiązującej polisy OC, nie jest niestety synonimiczne z jej sprezentowaniem. Nowy właściciel ma miesiąc na zawarcie nowej umowy, nawet jeśli uprzedni użytkownik samochodu starą polisę rozwiąże w dniu dokonania transakcji. Jeśli jednak polisy nie rozwiąże, a nowy posiadacz zdecyduje się z niej korzystać, to do końca okresu umowy polisa zachowuje swoją ważność. Należy tymczasem mieć na uwadze, że zatrzymanie polisy, nie oznacza zachowania sumy składki. Na bazie ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji polisy, co dla nowego posiadacza w rzeczywistości symbolizuje zwykle dopłatę do pozyskanej w gratisie polisy odpowiedzialności cywilnej.

Co to jest rekalkulacja składki?
Porcja danych, jakie każdy posiadacz pojazdu jest zobligowany podać przy liczeniu polisy OC, przekłada się na fakt, iż umowa OC liczona jest dla każdego pojazdu niezwykle indywidualnie. Nic więc nadzwyczajnego, że jeżeli 55-letni kierowca z Polic, posiadający 60% zniżek i ani jednego wypadku odsprzedaje pojazd 27-letniemu mężczyźnie, który dopiero co odebrał prawo jazdy i mieszka w Poznaniu, to nie może być mowy o tej samej cenie polisy odpowiedzialności cywilnej. Dlatego ubezpieczyciel zrealizuje rekalkulację składki, dostosowując ją do oceny ryzyka w sytuacji nowego właściciela. Rekalkulacja oczywiście dotyczy wyłącznie okresu ważności polisy, gdy więc jest ona obowiązująca przez pół roku, to jedynie za ten okres ubezpieczyciel może naliczyć zwyżkę. W sytuacji, gdyby to nasz młody poznaniak sprzedawał samochód kierowcy z Polic, to zakład ubezpieczeń podobnie musi dopasować cenę polisy do jego historii zniżek, stąd też o dopłacie nie może być mowy.

Na jakiej podstawie dokonuje się rekalkulacji składki?

Przekazanie na nowego posiadacza samochodu zarówno praw, jak i obowiązków, wynikających z wciąż ważnej umowy odpowiedzialności cywilnej, nie jest synonimiczne z podtrzymaniem ceny polisy OC. Wynika to z art. 31.2 Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, adekwatnie z którym, w momencie rozwiązania przez właściciela pojazdu, na którego przeszło albo zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, polisy zabezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład  ubezpieczeń może dokonać powtórnej kalkulacji należnej składki z tytułu udostępnianej asekuracji ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przeniesienia prawa własności samochodu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na jakiego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w zakresie bieżącej taryfy składek. Licząc wobec tego od dnia zbycia auta, ubezpieczyciel ma prawo przeliczyć znowu składkę i obciążyć nowego właściciela ponadprogramowymi kosztami. Upoważnienie do rekalkulacji składki nie oznacza jednakże, że towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze sięgnie do tego rozwiązania. Są bowiem towarzystwa, jakie nie rekalkulują składek, honorując pozyskane przez sprzedawcę auta warunki i zwracając uwagę na interes użytkownika, oferując rekalkulację wtedy, gdy nowa opłata jest dla posiadacza samochodu korzystniejsza.

Rekalkulacja składki nawet kilka lat po przejęciu polisy OC?

Przejęcie obowiązującej wciąż polisy odpowiedzialności cywilnej nie obciąża nowego posiadacza obowiązku informowania o tym fakcie ubezpieczalni. Ukrywanie jednak tego faktu, nie będzie oznaczać też, iż ubezpieczalnia nie uczyni rekalkulacji. Uczyni to i często nawet przy końcu obowiązywania umowy ubezpieczeniowej, czy też nawet do 3 lat od dnia jej zawiązania. Dlatego najlepiej niezwłocznie zwrócić się do TU z kwestią rekalkulacji składki, ażeby jeśli, proponowana stawka nie będzie dla nas korzystna, umowę rozwiązać i zawrzeć nową, na lepszych warunkach. Trzyletni okres jest  niewątpliwie efektem interpretacji 819 artykułu kodeksu cywilnego, wedle jakiego roszczenia ubezpieczyciela przedawniają się nie wcześniej niż po 3 latach. Praktyki te jednak nie do końca są zgodne z prawem i każdy asekurowany w takiej sytuacji ma może zwrócić się do rzecznika ubezpieczonych, a nawet swych praw dochodzić w sądzie. Z jakiego powodu?
Dlatego, by rekalkulacja składki była dokonana właściwie, a przede wszystkim zgodnie z  prawem powinny być zrealizowane trzy warunki:
•    okres realizacji uprawnienia do przeprowadzenia rekalkulacji, licząc od dnia sprzedania samochodu,
•    konieczność uwzględnienia ulg i zwyżek nowego właściciela pojazdu,
•    dokonanie rekalkulacji w oparciu o aktualną w dniu przygotowywania kalkulacji taryfę składek.
Oznacza to, że gdy zakład ubezpieczeń wyśle nam po niesłychanie długim czasie wezwanie do nadpłacenia składki OC, to mamy prawo żądać uzasadnieniakalkulacji, powołując się na owe 3 warunki, których nie zastosowanie, nie stanowi w oparciu o art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK należycie wykonywanej rekalkulacji składki.

Rekalkulować czy wypowiedzieć?

Zakupując samochód z rynku wtórnego nabywca ma dwie możliwości:
•    przejąć polisę sprzedającego i korzystać z niej do czasu jej wygaśnięcia (uwaga! Polisa sprzedającego nie przedłuża się automatycznie!),
•    wypowiedzieć i podpisać nową z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.
W pierwszym sposobie od samego nabywcy zależy kiedy i na jakich przesłankach ubezpieczyciel dokona rekalkulację składki. Jeśli albowiem w pierwszych dniach sam zgłosi się do ubezpieczyciela z wiadomością o przejęciu polisy odpowiedzialności cywilnej, to otrzyma pisemną odpowiedź czy TU obliczy nową składkę i w jakiej wielkości. Dzięki temu będzie mógł zadecydować, czy z tej umowy ubezpieczeniowej chce korzystać, a co najważniejsze ubezpieczalnia nie zdziwi go wysoką dopłatą w późniejszym, często najmniej przewidywanym momencie.

Dlaczego lepiej zawrzeć nową polisę?

Załóżmy, że sprzedający nam samochód ma nadal przez pół roku aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej, jakąw ramach porządnej transakcji chce nam podarować w gratisie. Dla nas jest to z na pewno słuszny zakup, bowiem teoretycznie zaoszczędzamy pieniądze za pół roku korzystania z polisy. Należałoby jednakże pamiętać, że te pół roku (nawet po rekalkulacji umowy) nie wlicza nam się do historii ubezpieczeniowej, w związku z tym nie generujemy za to żadnych bonifikat. Nie korzystamy także z obowiązujących promocji, jakie czasami mogą zapewnić nam polisę OC na cały rok w tej identycznej kwocie, co rekalkulacja składki polisy na pół roku. Kłopoty czekają nas dodatkowo, jeślidoprowadzimy do zdarzenia drogowego. Zanim albowiem towarzystwo ubezpieczeniowe zapoczątkuje procedurę odszkodowawczą, będzie żądał od nas zapłaty składki.

Kiedy dzieci jeżdżą naszym autem

Okazuje się jednakże, że rekalkulacji składki ubezpieczalnia może zrobić nie tylko w razie kupna-sprzedaży samochodu. Także, gdy przy kalkulowaniu polisy dostarczyliśmy nieprawdziwe informacje, a w czasie korzystania z polisy ubezpieczalnia nam to udowodni, możemy się liczyć z rekalkulacją polisy. Taka sytuacja w większości wypadków dotyczy zatajenia użytkowaniaz pojazdu przez młodych kierowców. Informacja, iż 19-letnia córka, która właśnie odebrała swoje pierwsze prawo jazdy, będzie także podróżowała naszym pojazdem znacznie wpływa na roczną stawkę polisy. Rodziciele często więc pomijają ten fakt.
Jeżeli jednak to nasza córka doprowadzi do stłuczki, to zakład ubezpieczeń z pewnością pokryje wszelkie straty w ramach zadośćuczynienia, jednakowoż od właściciela umowy będzie żądał nadpłaty składki, adekwatnie do poziomu używania pojazdu przez niedoświadczonego kierowcę. Pokrewnie jest w przypadku polisy AC. Jeśli bowiem dla niższej stawki wpiszemy, iż samochód jest garażowany w ciągu nocy, to możemy się spodziewać rekalkulacji, jeżeli TU udowodni nam nieprawdę bądź jeśli samochód zostanie ukradziony nam sprzed domu. Jeśli jesteś młodym kierowcą dopłata będzie duża więc sprawdź jakie jest ubezpieczenie dla młodych kierowców

Darowanemu koniowi jak mówią nie zagląda się w zęby, jednakżew przypadkupolisy Odpowiedzialności cywilnej, wskazane jest ten przegląd zrobić i to jak najszybciej. Dzięki temu przekonamy się, czy ubezpieczalnia porządnie zrobi rekalkulację składki, a jeżeli oferta nie będzie dla nas ciekawa, to będziemy mieć czas na wymówienie polisy i zawarcie nowej. Gdy zdecydujemy się na wykorzystywanie z umowy sprzedającego, bez normowania ceny|zapłaty} z ubezpieczycielem i po jakimś czasie dostaniemy pismo z żądaniem wysokiej nadpłaty, to zostaną nam nadal ustawodawcze środki – odwołanie się do rzecznika ubezpieczonych, a na końcu sąd. Niekiedy zatem wartojest anulować starą polisę i bez żadnych kłopotów na przyszłość od razu korzystać z rocznej, wystawionej na nas polisy OC.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes