Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe umożliwiają pełną ochronę ładunków (cargo), przewożonych wszystkimi typami transportu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej.Konsument ma również opcję zakupu ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych strat transportowanych przesyłek. Ubezpieczenie transportowe jest skierowane dla spółek, którzy przewożą materiały na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Polisa włącza mienie, jakie jest transportowane przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Przewożone mienie może podlegać zabezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje szkody powstałe w rezultacie zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Dodatkowo majątek może być zabezpieczone dodatkowo od szkód powstałych podczas załadunku bądź rozładunku.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes