Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym które niedrogiego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod odnośnie do ceny i jakości ofertę z wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCPW ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za gruntowne lub częściowe uszkodzenie czyli utratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym . Ponadto ochroną mogą być objęte:• niezbędne koszty ochrony prawnej i koszty sądowe• koszty, jakie spedytor poniósł tak aby zminimalizować wymiary szkody bądź zapobiec jej wystąpieniu• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku artykułu czy też jego składowania• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:• szkody powstałe w materiałach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,• szkody w łatwo psujących się produktach żywnościowych,• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,• szkody powstałe w trakcie transportu przesyłek zwiększonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp Przepisy dotyczące usług świadczonych za pomocą przewoźników na terenie Polski wynikają wprost z Prawa przewozowego. Prawo jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju miejsce załadunku i rozładunku znajduje się na terenie Polski.Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym transporcie drogowym artykułów. Konwencja ma zastosowanie w usługach transportu drogowego przesyłek, bez względu na miejsce zamieszkania pod warunkiem że lokalizacja nadania przesyłki i lokalizacja dostawy znajdują się w różnych krajach i co najmniej jeden z nich jest państwem jaki dołączył do konwencji.Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP czy oc przewoźnika pojedyncze towarzystwa ubezpieczeń dodatkowo stosują ograniczenia rozmiarów swojej odpowiedzialności wyznaczając jakiego rodzaju ryzyka są wykluczone z zakresu początkowego ubezpieczenia. Przeważnie wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w konsekwencji rozboju i rabunku przewozu artykułów niebezpiecznych lub zwiększonego ryzyka, czy postoju samochodu poza parkingami strzeżonymi. Jako multiagencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede w zasadziew których w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP wkłady własne są zniesione. Standardowo polisy włączają także większą część istotnych ryzyk – przywłaszczenie ładunku, jego stratę lub naruszenie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora OCP lub OCS krajowego w większości wypadków najczęstszym poszerzeniem wiążącym się z specjalną opłatą jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt lub leków.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes